Start.Geschiedenis.Tijdschrift.Archief.Wandeltochten.Activiteiten.bestuur.Links.Contact.

 

Activteiten 2019 :

 

- 20 oktober 2019 om 13.30 uur : trage wegenwandeling

   Samenkomst Molenhuis Dorpstraat Molenstede.

 

- 11 november 2019 : herdenkingsplechtigheid oorlogsslchtoffers in kerk te  

    Molenstede

 

 

 

 

Afgelopen activiteiten :

 

- zondag 21 oktober 2018 om 13.30 uur : Dag van de Trage Weg.

  De officiële gele naamborden zijn reeds een jaar zichtbaar in elke uithoek

   van Molenstede. De wandeling gaat langs een uitzonderlijk traject.

  Samenkomst : gebouw speelpleinwerking Dassenaarde, Asdonkstraat 15.

  Deelname : 3 Euro (drankje inbegrepen) / kinderen gratis.

  (met medewerking van Heemkring Molenstede-Landelijke Gilde

    Molenstede - Natuurpunt ).

 

- Zondag 11 november 2018 : speciale herdenking einde WOI in Sint-

  Jozefkerk. Tentoonstelling WOI door Heemkring Molenstede- uitreiking

  Bidprentje gesneuvelde en vermoorde burgers met originele tekening

  Van Canary Pete. Muziek verzorgd door Fanfare Sint-Amandusvrienden.

 

 

- 18 april + 25 april 2017 : Mijn stamboom - Lessen Oud Schrift

                                             Citadel

                                             VZW familie -en Heemkunde (DVF vzw)

 

- 22 april 2017 : werkdag in Dassenaarde , aan de veldschuur

                            Beheerdag in natuurgebied

                            www.natuurpunt-diest.be

 

- 23 april 2017 : erfgoeddag met als thema “zorg”

                             www.erfgoeddag.be

 

- 06 mei 2017 : “Het Brabants bier buffet”

                            Kennisname Brabants bierpatrimonium

                            Biertempel , Grote Markt Diest

 

- 11 mei 2017 : bezoek Pegasus museum - citadel

 

- 30 mei 2017 : kapel “Ziekenzorg” wordt in de kijker gezet

                           (19.30 uur)- Wevinnestraat

 

- 10 juni 2017 : Van de paden af - avondwandeling in Dassenaarde

                           www.natuurpunt-diest.be

 

- 01 juli 2017 tot 31 aug. 2017 : fotozoektocht Molenstede Kempens

                                                       Dorpsplein Molenstede                                                                                                                                                           

                                                        www.lgmolenstede.be

 

- 08 juli 2017 : Werkfolk in een nieuw kleedje - Dassenaarde

                         Live optredens met folkmuziek

                         www.natuurpunt-diest.be

 

- 29 juli 2017 : Breugelavond - Dorpsplein Molenstede

                         www.lgmolenstede.be

 

- 09 sept. 2017 : Werkfolk in een nieuw kleedje - Dassenaarde

                             Live optredens met folkmuziek

                             www.natuurpunt-diest.be

 

- 07 okt. 2017 : werkdag in Dassenaarde , aan de veldschuur

                           Beheerdag in natuurgebied

                           www.natuurpunt-diest.be

 

- 15 okt. 2017 : Trage wegenwandeling- OC ‘t Molenhuis - 13u30

 

- 04 nov. 2017 : werkdag in Dassenaarde , aan de veldschuur

                            Beheerdag in natuurgebied

                            www.natuurpunt-diest.be

 

 

ACTIVITEITEN

               Wat doen wij zo al ?

 

* Tijdschrift - 3x per jaar , met meer dan 400 abonnees

            “Molenstede in de kijker”

 

* Familiekunde - Genealogie

             U kan bij ons terecht voor opzoekingen - wij

             Beschikken over méér dan 50.000 doodsbrieven,

             Parochieregisters,...

 

* Bescherming van het patrimonium

             Orgel kerk, standbeeld kerkplein, loopgrachten

             Dassenaarde, bodemvondsten, oude kapelletjes,

             250 jaar parochie , oude vlaggen  van verenigingen

 

* Oude kaarten, postkaarten, foto’s , dia’s , filmpjes

             Bezorg ons uw oude foto’s van Molenstede voor

             Digitalisatie in onze fotoverzameling !

* “Trage wegen” in Molenstede

               Inventarisatie van oude voet- en buurtwegen

               i.s.m. LG en Natuurpunt

 

* Heemkringarchief

              Onze ruime bib is raadpleegbaar op aanvraag

              (historische documentatie, boeken, ...)

 

* Opzoekwerk in Nationale en Internationale archieven

TE KOOP : foto’s van de tentoonstelling aan 25 Euro

                per stuk.

 

TE KOOP : filmpjes op DVD aan 15 Euro per stuk

 

Volgende filmpjes kunnen op aanvraag op DVD gezet   

 worden :

 

1) Paardentrekwedstrijd 1980

2) Duivenbond 1978

3) Chirojongens/meisjes in 1960 (optocht)

4) Chirojongens/meisjes in 1961 (inhuldiging heem)

5) Vlaamse kermis Chiro in 1980 (Ezelskoers)

6) Varkenskoppenverkoop & fanfare in stoet

7) Skom-volleybalmatch

8) Ziekenzorg 10 jarig bestaan in 1987

9) Zwarte Duivels kampioen in 1972

 

Bestellen kan via de rubriek “contact”