Start.Geschiedenis.Tijdschrift.Archief.Wandeltochten.Activiteiten.bestuur.Links.Contact.

 

Activteiten 2020 :

 

- Verhalenfestival in Molenstede : 14/03/2020 vanaf 19u00 (Dorpsplein)

  LG Molenstede, Heemkring Molenstede, Meulstee Lacht Wee en de

   Gezinsbond organiseren in samenwerking met de Cultuurdienst van Diest

  Het jaarlijkse Merode Verhalenfestival.

  Hou de pers en de andere media in de gaten om vooraf in te schrijven.

  We maken een avondwandeling met onderweg spannende verhalen en na

  Afloop heerlijke drankjes om te bekomen aan onze LG-bank.

 

- Trefdag Trage Wegen in Diest : 21/03/2020 van 09u30 tot 16u00.

  Afspraakplaats : Infirmeriestraat te 3290 Diest (Begijnhof)

 

  Organisatie : Natuurpunt Diest (Filip Meyermans 013/780043)-

                                               filip.meyermans@skynet.be

                     Trage Wegen vzw

                     Heemkring Molenstede

                     LG Molenstede

 

  Uitwisseling, inspiratie en een verkwikkende voorjaarswandeling: dat zijn de

  ingrediënten van de jaarlijkse Trefdag. Lokale werkgroepen en pleitbezorgers

  geven tips om Trage Wegen te behartigen. Het nieuwe Decreet Gemeente-

  wegen krijgt specifieke aandacht. Bezoekers horen ervaringen uit de eerste

  hand.

  In de voormiddag is iedereen om 09u30 welkom in het pittoreske Begijnhof

  van Oranjestad Diest, op de grens tussen het Hageland en de Kempen.

  Deze historische stadswijk is vlot te bereiken vanuit het treinstation te Diest

  Na een lichte lunch ontdekken we in de namiddag de oude stadswallen ,

  kruisen we de Demer en verkennen we het landelijke Molenstede op de

  Lazarijberg rond Fort leopold. De start van de wandeling is om 13u15.

  De Trefdag is een hartelijk ontmoetingsmoment voor liefhebbers van Trage

  Wegen en alle fervente wandelaars en fietsers. Deelname is gratis. Meer

  Info en inschrijven via www.tragewegen.be/trefdag.

 

  Vragen ?  Neem contact op via info@tragewegen.be of 09/3315920.

 

- Merode verhalenfestival in Molenstede :

  LG Molenstede, Heemkring Molenstede, Meulstee Lacht en de Gezinsbond

  Organiseren in samenwerking met de Cultuurdienst van Diest het jaarlijks

  Merode Verhalenfestival.

  Hou de pers en de andere media in de gaten om vooraf in te schrijven.

  We maken een avondwandeling met onderweg spannende verhalen en na

  Afloop heerlijke drankjes om te bekomen aan onze LG-bank.

  Start op het Dorpsplein op zaterdag 14 maart vanaf 19.00 uur.

 

  

 Afgelopen evenementen :

 

- 20 oktober 2019 om 13.30 uur : trage wegenwandeling

   Samenkomst Molenhuis Dorpstraat Molenstede.

 

- 11 november 2019 : herdenkingsplechtigheid oorlogslachtoffers in kerk  

    te Molenstede

 

- zondag 21 oktober 2018 om 13.30 uur : Dag van de Trage Weg.

  De officiële gele naamborden zijn reeds een jaar zichtbaar in elke uithoek

   van Molenstede. De wandeling gaat langs een uitzonderlijk traject.

  Samenkomst : gebouw speelpleinwerking Dassenaarde, Asdonkstraat 15.

  Deelname : 3 Euro (drankje inbegrepen) / kinderen gratis.

  (met medewerking van Heemkring Molenstede-Landelijke Gilde

  Molenstede - Natuurpunt ).

 

- Zondag 11 november 2018 : speciale herdenking einde WOI in Sint-

  Jozefkerk. Tentoonstelling WOI door Heemkring Molenstede- uitreiking

  Bidprentje gesneuvelde en vermoorde burgers met originele tekening

  Van Canary Pete. Muziek verzorgd door Fanfare Sint-Amandusvrienden.

 

 

- 18 april + 25 april 2017 : Mijn stamboom - Lessen Oud Schrift

                                             Citadel

                                             VZW familie -en Heemkunde (DVF vzw)

 

- 22 april 2017 : werkdag in Dassenaarde , aan de veldschuur

                            Beheerdag in natuurgebied

                            www.natuurpunt-diest.be

 

- 23 april 2017 : erfgoeddag met als thema “zorg”

                             www.erfgoeddag.be

 

- 06 mei 2017 : “Het Brabants bier buffet”

                            Kennisname Brabants bierpatrimonium

                            Biertempel , Grote Markt Diest

 

- 11 mei 2017 : bezoek Pegasus museum - citadel

 

- 30 mei 2017 : kapel “Ziekenzorg” wordt in de kijker gezet

                           (19.30 uur)- Wevinnestraat

 

- 10 juni 2017 : Van de paden af - avondwandeling in Dassenaarde

                           www.natuurpunt-diest.be

 

- 01 juli 2017 tot 31 aug. 2017 : fotozoektocht Molenstede Kempens

                                                       Dorpsplein Molenstede                                                                                                                                                           

                                                        www.lgmolenstede.be

 

- 08 juli 2017 : Werkfolk in een nieuw kleedje - Dassenaarde

                         Live optredens met folkmuziek

                         www.natuurpunt-diest.be

 

- 29 juli 2017 : Breugelavond - Dorpsplein Molenstede

                         www.lgmolenstede.be

 

- 09 sept. 2017 : Werkfolk in een nieuw kleedje - Dassenaarde

                             Live optredens met folkmuziek

                             www.natuurpunt-diest.be

 

- 07 okt. 2017 : werkdag in Dassenaarde , aan de veldschuur

                           Beheerdag in natuurgebied

                           www.natuurpunt-diest.be

 

- 15 okt. 2017 : Trage wegenwandeling- OC ‘t Molenhuis - 13u30

 

- 04 nov. 2017 : werkdag in Dassenaarde , aan de veldschuur

                            Beheerdag in natuurgebied

                            www.natuurpunt-diest.be

 

 

 

ACTIVITEITEN

               Wat doen wij zo al ?

 

* Tijdschrift - 3x per jaar , met meer dan 400 abonnees

            “Molenstede in de kijker”

 

* Familiekunde - Genealogie

             U kan bij ons terecht voor opzoekingen - wij

             Beschikken over méér dan 50.000 doodsbrieven,

             Parochieregisters,...

 

* Bescherming van het patrimonium

             Orgel kerk, standbeeld kerkplein, loopgrachten

             Dassenaarde, bodemvondsten, oude kapelletjes,

             250 jaar parochie , oude vlaggen  van verenigingen

 

* Oude kaarten, postkaarten, foto’s , dia’s , filmpjes

             Bezorg ons uw oude foto’s van Molenstede voor

             Digitalisatie in onze fotoverzameling !

 

 

 

* “Trage wegen” in Molenstede

               Inventarisatie van oude voet- en buurtwegen

               i.s.m. LG en Natuurpunt

 

* Heemkringarchief

              Onze ruime bib is raadpleegbaar op aanvraag

              (historische documentatie, boeken, ...)

 

* Opzoekwerk in Nationale en Internationale archieven

TE KOOP : foto’s van de tentoonstelling aan 25 Euro

                per stuk.

 

TE KOOP : filmpjes op DVD aan 15 Euro per stuk

 

Volgende filmpjes kunnen op aanvraag op DVD gezet   

 worden :

 

1) Paardentrekwedstrijd 1980

2) Duivenbond 1978

3) Chirojongens/meisjes in 1960 (optocht)

4) Chirojongens/meisjes in 1961 (inhuldiging heem)

5) Vlaamse kermis Chiro in 1980 (Ezelskoers)

6) Varkenskoppenverkoop & fanfare in stoet

7) Skom-volleybalmatch

8) Ziekenzorg 10 jarig bestaan in 1987

9) Zwarte Duivels kampioen in 1972

 

Bestellen kan via de rubriek “contact”